تحقیق
 
 
تحقیق
 

روز، روز دانش آموز است                                                                                                                    روز خوب سيزده آبان

روز وحدت روز پيروزي                                                                                                                      در تمام پهنه ي ايران

نوجوان وطن آن روز                                                                                                                          يك زبان فرياد سر دادند

روز، روز دانش آموز است                                                                                                                          روز خوب سيزده آبان

از قفس مرغ رهايي را                                                                                                                                بار ديگر بال پر دادند

آسمان ميهن از آنان                                                                                                                            پرشكوه و پاك و آبي شد

روز، روز دانش آموز است                                                                                                                   روز سيزده آبان است

نور دانش تيرگي را برد                                                                                                                       روز، روز آفتابي شد

با همين دستان كوچك باز                                                                                                                      ميهن ما مي شود آباد

سال روز دانش آموزان                                                                                                                        روز خوب ما گرامي باد

روز، روز دانش آموز است                                                                                                                   روز خوب سيزده آبان

 |+| نوشته شده در  دوشنبه بیستم آبان ۱۳۸۷ساعت 15:41  توسط رضا  | 
 
  بالا