تحقیق
 
 
تحقیق
 

 

زیارت اهل قبور

 

رسول خدا (ص) فرمودند: هيچ روزي نيست مگر اينكه فرشته اي( در قبرستانها حضور مي يابد و ) بين قبرها ( خطاب به مردگان) مي گويد: شما بر حال چه كسي غبطه مي خوريد؟

مي گويند: بر حال اهل مساجد زيرا كه آنان نماز مي گذارند و روزه مي گيرند و ما چنين قدرتي نداريم( و مهلت و فرصت را از دست داده ايم.)

گفته شد که : ارواح با اهل دنیا ارتباط دارند،

به دیدار و ملاقات اهل و عیال خود مى آیند، کارهاى خوب و بد آنها را مشاهده

مى کنند و از اعمالشان خوشحال و ناراحت مى شوند.

حال ببینیم ، آیا زنده ها هم باید به زیارت مردگان بروند یا خیر؟

روایاتى در این زمینه وارد شده که :

باید مرده ها را فراموش نکرد و به زیارتشان رفت ؛ زیرا آنان از زیارت

بازماندگان خوشحال و از زیارت نکردن آنها ناراحت مى شوند.

عبدالله بن سلیمان مى گوید:

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام درباره زیارت اهل قبور سئوال نمودم :

آیا به زیارت آنان بروم ؟

فرمود: بلى ؛

چون روز جمعه شود آنان را زیارت کن ؛ زیرا هر کدام از آنان در تنگى

و ناراحتى باشند، در بین طلوع صبح صادق و طلوع آفتاب گشایش مى یابند.

در این موقع هر کس به زیارت آنها رفته باشد علم و اطلاع پیدا مى کنند!

لیکن چون آفتاب طلوع کند دیگر قادر بر توجه به امور دنیا و زیارت اهل خود

نیستند.

عرض کردم :

آیا آنها از افرادى که به زیارت قبورشان مى روند علم پیدا مى کنندو از دیدن آنها خوشحال مى شوند؟

فرمود: آرى 

و نیز از بازگشت زائرین به محل و خانه خود وحشت مى کنند و ناراحتمى شوند.

نیز محمد بن مسلم مى گوید:

به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم :

آیا به زیارت مرده ها برویم ؟

فرمود: آرى

عرض کردم : آیا آنها از رفتن ما به سوى قبرهایشان مطلع مى شوند؟

فرمود: به خدا سوگند آرى !

از آمدن شما بر سر قبرهایشان خبردار مى شوند و از دیدنتان خوشحال مى گردند

و با شما انس مى گیرند.

عرض کردم : وقتى سر قبرشان رفتیم آنان را چگونه زیارت کنیم و چه بگوییم ؟

فرمود: بگو: خدایا!

 زمین را از طرف پهلوهاى آنان بگستران 

ارواح آنان را به سوى خود بالا بر مقام رضوان و خشنودى خود را به آنان برسان

و از رحمت خود در آستانه آنها فرود آور که به واسطه آن تنهائیشان به جمعیت و وحشت شان به انس تبدیل شود.

به درستى که تو بر هر کارى توانایى چون در بین قبرها هستى یازده مرتبه سوره ( قل هو الله ) را قرائت کن و ثوابش را به روح آنان هدیه نما؛ زیرا کسى که این عمل را به جاى آورد. خداوند به عدد همه مردگان ثواب و پاداش به او عنایت فرماید.

عبدالله بن سنان مى گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم :

سلام کردن بر اهل قبور چگونه است ؟

فرمود: چنین مى گویى سلام بر اهل خانه هایى از مؤ منین و مسلمین  شما زودتر از ما جلودار بودید و پیش از ما رفته اید ما نیز انشاءاله به شما ملحق خواهیم شد.

در روایات زیادى وارد شده است که :پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم و ائمه معصوم علیهم السلام هر شب پنج شنبه با جمعى از مردم به زیارت مردگان مى رفتندو در قبرستان بقیع و وادى السلام براى اموات دعا و طلب آمرزش مى نمودند.

فوائد زیارت اهل قبور

لازم است بدانیم زیارت مردگان چیست ؟

مسلم است که زیارت اهل قبور به خصوص علماء و شهداء و مقربان درگاه خدا فوائد بسیارى دارد.

از جمله :

١ زیارت قبور ائمه و مقربان ، زائر را از هر آلودگى و خباثت نفس و گناه پاک

و منزه مى سازد.

٢ زیارت قبور ائمه و مؤ منان ارتباط پیدا کردن با روح متوفى است ، زیارت کننده از آن روح پاک مدد مى گیرد، هر چه روح پاک تر و عالى تر باشدزائر بهره بیشترى از او خواهد برد.

حاجت انسان بر سر قبر علماء و صلحا و شهداء، بیشتر برآورده مى شوداصولا در جاهایى که مردمان بزرگ و اولیاء خدا دفن شده اند مردم بیشتر به زیارت مى روند و حاجت بیشترى مى گیرند.زیارت اهل قبور، انسان را به یاد مرگ و عالم قبر مى اندازد، او را آخرت و خدا نزدیک مى کند، کم تر دل دنیا مى بندد و خود را در آینده جزء اموات

به حساب مى آورد.

٥ ناراحتى زائر کم تر مى شود و در اثر زیارت و گریه بر بالین قبور، غم و قصه او از بین مى رود، عقده هاى او بیرون ریخته مى شود. در روایات آمده است : هر وقت خیلى خوشحال یا ناراحت مى باشى به قبرستان برو و قدرى راجع به ساکنان آن جا فکر و تاءمل کن تا به حالت عادى بر گردى .

٦ هم تو با آن ها و هم آنان با تو انس مى گیرند! از رفتن تو به زیارت آنان خوشحال و خشنود مى شوند، و درباره تو دعا مى کنند.چون روح میت که به زیارت خود ارتباط بیشترى دارد زیارت اموات بر سر قبرشان اثر بیشترى خواهد داشت .

نباید گفت : براى اموات فرقى ندارد!

چه سر قبرستان رویم و چه جاى دیگر، فقط به یاد آن ها بودن کافى است ؟

مؤ منانى که به زیارت اهل قبور مى روند به واسطه دریچه قبور، خود را به روح

آن معصوم ، عالم ، شهید، مؤ من و مقرب درگاه خدا مرتبط نموده

و به این وسیله با تمام وسعت عالم معنى با ارواح ارتباط پیدا مى کنند

 و بهره کافى مى گیرند.

پذیرایى سلمان از زائرین خود

براى این که متوجه شویم : زیارت اهل قبور بى فایده نیست و اثراتى دارد و حتى اهل قبور خوشحال شده و بعضى اوقات از زائرین و میهمانان خود پذیرایى کرده اند!

داستان یکى از علما که ابتدا به زیارت اهل قبور معتقد نبود و بعدا معتقد شده بود را نقل  مى کنیم :

مرحوم آیه الله حاج شیخ محمد جواد انصارى همدانى فرموده اند: من سابقا به زیارت قبر غیر پیامبر و امام نمى رفتم و به آن کار معتقد نبودم زیرا تصور مى کردم که فقط از قبور ائمه هدى و معصومین علیهم السلام که به مقام قرب و طهارت مطلقه رسیده اند گشایش حاصل مى شودو انسان به حاجات خود مى رسد و فقط آن ها اطلاع پیدا مى کنند و زائرین خود را مورد لطف و توجه قرار مى دهند و از قبور غیر معصوم و مقربین اثرى مترقب نیست و کارى از دست آنها ساخته نمى باشد.تا در سفرى که براى اولین بار به همراه جمعى از علما و شاگردان روحانى خود بهعتبات عالیات به جهت زیارت مشرف شدیم . در ایام اقامتمان در کاظمین روزى براى تماشاى بناى ایوان شکسته مدائن که به حقیقت موجب عبرت بود از بغداد به سوى آن جا رهسپار شدیم .پس از تماشاى شهر و ایوان معروف و طاق کسرى ، و پس از به جاى آوردن دو رکعت نماز که مستحب است در ایوان خوانده شود به سمت قبر سلمان فارسى و حذیفه یمانى که در کنار آن قرار دارد به راه افتادیم در کنار قبر سلمان ، نه به جهت زیارت بلکه براى رفع خستگى و استراحت با دوستان و رفقا نشسته بودیم ، ناگهان سلمان خود را به صورت واقعیش ‍ نشان داد و به حقیقت خود تجلى نمود و از همه ما پذیرایى کردچنان روح او لطیف و صاف و بدون ذره اى از کدورت بود که ما را در عالمى از لطف و محبت و صفا فرو برد، چنان در فضاى وسیع و لطیفو بدون مانع از عالم معنى ما را داخل کرد که بدون شک مانند فضاى بهشتپر از لطف و صفا بود.آیه الله شیخ محمد جواد مى گوید: من از این که به جهت زیارت در کنار قبر او نیامده بودم شرمنده شدم و خجالت کشیدم !سپس به زیارت قبر او پرداختم .از آن زمان من نیز به زیارت قبور غیر ائمه طاهرین علیه السلام (از قبیل قبور علما و صلحا و مقربان و اولیاء خدا) مى رومو از آنان مدد مى گیرم ، حتى به زیارت قبور مؤ منان ، و مردم عادىدر قبرستان ها مى روم و به شاگردان خود هم سفارش کرده امکه از این فیض الهى محروم نمانند

 

 |+| نوشته شده در  یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 22:19  توسط رضا  | 
 
  بالا