تحقیق
 
 
تحقیق
 

١- تعریف عملیاتی شغل :

حسابداری عبارتست از فن طبقه بندی ، ثبت ، خلاصه و تجزیه و تحلیل ارقام درآمد و هزینه منطبق با نیازهای مٶسسه. به عبارت دیگر حسابداری عبارت است از ثبت ، طبقه بندی و خلاصه کردن حسابها و اسناد مالی.

 

٢- تاریخچه شغل :

در گذشته شغلهای بر حسب نوع کار و پیشرفت جامعه صورت می گرفت و با پیشرفت علم و تکنولوژی شغلها بر اثر مرور زمان با تغییرات خاصی مواجه شده اند که می تواند اثرات مطلوب و یا منفی در جامعه بگذارد. شغل حسابداری از گذشته های دور بوده و هم اکنون هم وجود دارد.

 

٣- شرایط احراز شغل :

شغل را بر حسب نوع رشته ای که در مدرسه و یا دانشگاه وجود دارد به دست آورده اند و گاه شغل ممکن است بر حسب نوع علاقه فرد و گاهی هم بخاطر احتیاج یک جامعه به آن شغل باشد. شغل حسابداری شغلی است که فرد بر اساس علاقه ی خود آن را بدست می آورد.

 

٤- خصوصیات جسمانی شغل ، مدت و راههای آموزش و هزینه های احتمالی ؟

حسابدار باید برخوردار از سلامت کامل روانی ، دارای قدرت تشخیص در حد بالا ، و با حوصله باشد تا بتواند موارد مبهم در امر حسابرسی و حسابداری را سریع بفهمد. کسانیکه بجز از ناحیه ی چشم و دست نقص عضو دارند گرچه می توانند در این شغل مشغول شوند. ولی سرعت لازم را نخواهند داشت. در بعضی از مشاغل کارها بصورت دفتری باید انجام بگیرد و یا حتی مثل یک بیزینس و یا کارگر ساده و یا یک نگهبان کارها رده بندی و انجام می پذیرد مدت یک شغل بستگی به قرارداد و یا استخدام بودن یک فرد دارد. و در بعضی از موارد هم کارها بصورت شغل های روزانه انجام می گیرد.شغل حسابداری معمولا" به صورت استخدامی می باشد.

 

٥- شرایط محیط کار ؟

محیط ساکت و آرام ، مناسبترین محل برای کار دقیق حسابداری است. ضمنا" نور ، دما ، و روشنایی مناسب و کافی در بهتر انجام شدن کارها بی تأثیر نیست.

 

٦- میزان متوسط حقوق و مزایا و شرایط ارتقای شغل ؟

حقوق حسابداران بستگی به عنوان شغل ، محل کار و اعتبار سازمان دارد. حقوق کارمندان دولتی ، طبق جدول تنظیمی از طرف سازمان امور استخدامی کشور تعیین می شود. شرایط ارتقاء در سازمانهای دولتی و خصوصی تابع میزان تحصیلات و تجربه است.

 

٧- نمونه ای از وظایف و مسئولیت های شغل ؟

وظایف هر فرد باید بر طبق مسئولیتهایی که هر فرد دارد انجام بگیرد. مسئولیتهای یک حسابدار رسیدگی به کار مردم و...است.

٨- روابط انسانی حاکم بر محیط کار ؟

در شغل حسابداری ، روابط انسانی بیشتر از روابط اداری ، یعنی رئیس و مرئوسی ، حکومت می کند. چون حسابداری کاری گروهی است و به همکاری و تشریک مساعی همکاران محتاج است. خصوصا" در مواردی که اشتباه در حسابی روی دهد این همکاری بیشتر احساس می شود.

 

٩- آینده نگری در ارتباط با شغل با توجه به شرایط اجتماعی ؟

هر مٶسسه ای که به نحوی دارای دریافت و پرداخت منظم و دائمی باشد نیازمند حسابدار است. در سالهای اخیر صاحبان مٶسسات به این نتیجه رسیده اند که وجود حسابدار و بخش حسابداری در ادارات ، برای نگهداری حسابها ، برنامه ریزی ، تعیین خط مشی ، تهیه بودجه و نظایر آن ضروری است. بنابراین حسابداری شغلی است مورد نیاز جامعه ، و به نظر نمی رسد حسابداران هیچ گاه بیکار بمانند.

 

١٠- ارتباط شغل با مشاغل دیگر؟

بعضی از شغلها ارتباط مستقیمی با مشاغل دیگر دارند و گاهی اوقات هم نوع رابطه ای بر حسب نوع کار بوجود نمی آید مثل : آبدارچی یک مٶسسه و راننده کامیون همان مٶسسه.

 

 

 

 

١١- اهمیت شغل در ارتباط خدمت به جامعه و نقش آن در خودکفایی کشور ؟

در بعضی از جوامع بعضی از شغلها از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند مثل کارگران که وجود آنها لازمه ادامه هرر کاری می باشد و یا مدیران با تجربه که بتوانند به نحو صحیح کارها را مدیریت و سرپرستی کنند که در غیر این صورت هر کاری در هر رتبه ای به موفقیت دسترسی پیدا نمی کند. و همچنین به حمایت سازمانها و ارگانها و پشتیبانی مالی نیازمند میباشد.

 

١٢- محل کسب اطلاعات بیش تر در رابطه با شغل ؟

می توان به سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت دارایی، دانشکده های علوم  اداری و بازرگانی و همچنین حسابداران شاغل در موسسات مختلف مراجعه کرد.

 |+| نوشته شده در  دوشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 22:5  توسط رضا  | 
 
  بالا